Suntem dedicaţi sustenabilităţii
Suntem dedicați sustenabilității

În calitate de lider de piață și inovator continuu, excelența în calitate și sustenabilitatea sunt în centrul preocupărilor companiei noastre. Pentru Knauf Insulation este esențial ca în următorii ani să se reducă dependența de energie.

Produsele noastre sustenabile şi de o înaltă performanţă asigură o eficienţă energetică sporită clădirilor fiind rezultatul unui proces continuu de îmbunătaţire atât a acestora cât şi a procesului de producţie.

În calitate de producător de soluții moderne de izolare, nu ne asumăm doar responsabilitatea contribuției pe care produsele noastre o aduc la eficiența energetică, ci și conservarea resurselor. Preocuparea noastră este, de asemenea, să îmbunătățim continuu propriile noastre procese de producție pentru a minimiza amprenta noastră asupra mediului.

Materii prime naturale

Materiile prime naturale, ca o componentă a materialelor noastre de izolație fac posibil clienților noștri din întreaga lume să implementeze proiecte de construcții ecologice, să crească siguranța în clădiri și să creeze un climat interior plăcut.

Produsele noastre reduc consumul de energie, sunt printre cele mai sustenabile având un conținut ridicat de materie primă reciclată. Procentul de sticlă reciclată folosit ca materie primă în procesul de producție a produselor noastre izolatoare din vată de sticlă este de până la 80%. Maximizând cantitatea de sticlă reciclată din fabricarea produselor noastre, reducem la minimum nevoia noastră de materii prime minerale.

Liantul nostru revoluționar bazat pe Tehnologia ECOSE® evită utilizarea de produse petrochimice (de ex. fenol și formaldehidă). Este cu 70% mai puțin consumator de energie decât lianții tradiționali, reducând consumul de energie și emisiile de CO2 la instalațiile noastre de fabricație.

Materii prime

sust.jpg

CLĂDIRILE VERZI

O clădire certificată ca fiind o clădire verde, are o valoare de piață mai mare, dar pentru a putea obține această certificare este necesară o evaluare standardizată și sistematică a caracteristicilor ei în raport cu mediul. Există diverse scheme de certificare pentru clădirile verzi, fiecare având metodologia, procedurile și indicatorii de stabilire a caracteristicilor ecologice care definesc o clădire verde.

Folosind produsele Knauf Insulation la izolarea clădirilor se câștigă puncte în diverse scheme de obținere a certificărilor verzi: BREEAM, LEED, HQE, DGNB.

Metoda de evaluare BREEAM (Building Research Establishment Environmental) acordă puncte în baza unor principii sustenabile pentru consumul de energie, consumul de apă, mediul intern, poluare, transport, materiale utilizate, deșeuri, procese de management și ciclul de viață al clădirilor.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) se referă la clădirile comerciale și rezidențiale, evaluându-le din punct de vedere consum de energie, utilizarea eficientă a apei, materialele folosite, resurse și calitatea mediului interior.

HQE (Haute Qualité Environnementale) este o inițiativă franceză care a început în 1996 și are obiective precum reducerea de energie și consumul de apă, impact minim asupra mediului înconjurator, un mediu intern sănătos și un ciclu complet de viață al unei clădiri.

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachaltiges Bauen sau German Sustainable Building Council) se concentrează pe aproximativ 50 de criterii, de la aspectele de mediu, economice, tehnologice și de lucru, pentru dimensiuni socio-culturale și funcționale și evaluează întregul ciclu de viață al clădirii.

Pentru Romania a fost inițiată de curând o schemă de impulsionare a construirii de clădiri verzi, de către ROGBC - România Green Building Council, Ipoteca Verde. Prin acest program se pot accesa rate de dobândă preferențială pentru proiectele de construcții care îndeplinesc criterii ecologice.

Knauf Insulation Romania a fost prima companie certificată în acest program. Puteți descărca toate certificatele noastre aici

Tehnologia de împachetare

La Knauf Insulation ne îmbunătățim continuu tehnologia de împachetare pentru a oferi avantaje distribuitorilor și clienților, dar și pentru a reduce "amprenta noastră de carbon", acest deziderat facând parte din strategia noastră sustenabilă.

Tehnologia de împachetare Knauf Insulation
  • 2003: Introducerea unei noi tehnologii de împachetare prin compresie, pentru a mări volumul de vată minerală de sticlă și a reduce costurile de transport și depozitare.
  • 2004: Folosirea unui singur strat de plastic (Durapak) pentru împachetarea rolelor, în locul folosirii unor straturi multiple de hârtie, care înfășoară rolele se sunt apoi puse în saci de plastic și prinse cu cleme din metal.
  • 2004: Introducerea tehnologiei de împachetare Supakube, pentru o încarcare și descarcare mai ușoară folosind stivuitorul. Durabilitatea unui pachet cu tehnologia Supakube face posibilă depozitarea produselor în aer liber, reducând astfel costurile de depozitare.
  • 2005: Introducerea tehnologiei de împachetare utilizând plastic reciclat.
  • 2006: Utilizarea sistemului de reciclare pentru paleți din lemn.
  • 2007: Utilizarea de etichete și fâșii de plastic colorate pentru o identificare mai ușoară a produselor în timpul încărcării.
  • 2009: Utilizarea ECOSE® Technology și a foliilor de împachetare Durapak și Supakube transparente ne ajută să îndepărtăm coloranții artificiali din procesul nostru de împachetare.

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Prin reciclarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje, folosind sistemul Eco-Rom Ambalaje, Knauf Insulation Romania contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Spre exemplu, în 2014 contribuția la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) a fost de 278,04 tone CO2eq, echivalentă cu emisiile generate de un autoturism care ar parcurge 1.030.287km. Calculul se bazează pe cantitățile de ambalaje introduse pe piață de către Knauf Insulation Romania și pe performanța globală a sistemelor de gestionare a deșeurilor de ambalaje.