Blog

Reabilitarea termică

By [email protected]
Februarie 23, 2018

Reabilitarea termică înseamnă creşterea performanţei energetice a clădirilor prin aplicarea de materiale termoizolante pe pereţii exteriori, planșeul peste subsol, pe terase şi prin modernizarea instalaţiilor de încalzire, înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare cu altele mai performante energetic.

Măsurile de reabilitare termică urmăresc îmbunătăţirea confortului termic în locuinţe şi totodată reducerea consumurilor energetice ale clădirii. Corecta apreciere a consumurilor energetice presupune cu necesitate contorizarea individuală a energiei termice pentru încalzirea spațiilor şi prepararea apei calde de consum.

Programul de reabilitare termică este un program naţional iniţiat în anul 2005 de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în colaborare cu autorităţile publice locale. În prezent, în urma unor revizuiri legislative succesive, ultima în martie 2009, se oferă un sprijin financiar de 80% pentru execuţia lucrărilor proprietarilor care doresc să mărească performanţa energetică a blocurilor de locuinţe condominii, realizate în perioada 1950 – 1990.

ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe stabileşte lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990, etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanţare a acestora, precum şi obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi ale asociaţiilor de proprietari.

Realizarea lucrărilor de intervenţie are ca scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi, implicit, reducerea consumurilor energetice necesare climatizării locuinţei, atât pe perioada iernii cât și pe timp de caniculă.

Prin lucrările efectuate se vizează reducerea consumului anual specific pentru încălzire - sub 100 kwh/mp, în condiţiile în care, consumul de energie este cuprins în prezent între 180 kWh/mp şi 240 kWh/mp.

In baza unui studiu efectuat de Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice pe o clădire de locuit multietajată (P+10E), s-a constatat că prin pereţii exteriori se pierde aproximativ 33% din energia termică totală consumată, prin acoperişul şi planşeul peste subsol neizolate se pierde aproximativ 11%, iar restul prin ferestre şi uşi. Prin programul de reabilitare energetică a imobilelor se va obține o scădere a consumului de energie şi implicit a costurilor de întreţinere cu aproximativ 40-60% din valorile actuale, reducerea emisiilor poluante generate de consumul de energie şi nu în ultimul rând, îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi a confortului termic.

Conform noului act normativ, finanţarea executării lucrărilor de intervenţie se asigură astfel:

 • În proporţie de 50% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
 • În proporţie de 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite
 • 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite.

Costurile de proiectare a lucrărilor de intervenţie vor fi suportate integral din bugetele locale.

Lucrările de intervenţie la anvelopa blocului de locuinţe, stabilite prin noile reglementări sunt:

 • Izolarea termică a pereţilor exteriori,
 • Înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic,
 • Termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei
 • Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter
 • Lucrări de demontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică
 • Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.

Odată cu efectuarea acestor lucrări de intervenţie se pot executa şi următoarele lucrări, justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi/sau auditul energetic:

 • Lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie
 • Lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzirea aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe.

Etapele necesare implementării programelor locale sunt următoarele:

 • Identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe
 • Înştiinţarea asociaţiilor de proprietari de către primării privind posibilitatea înscrierii în programul local
 • Hotărârea adunării generale a proprietarilor de înscriere în programul local şi semnarea contractului de mandat
 • Proiectarea lucrărilor de intervenţie
 • Executarea lucrărilor de intervenţie
 • Recepţia la terminarea lucrărilor şi eliberarea certificatului de performanţă energetică cu evidenţierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire
 • Recepţia finală după expirarea perioadei de graţie de bună execuţie de 3 ani.

Asociaţiile de locatari din blocurile de locuinţe se pot înscrie în program prin solicitare scrisă adresată primăriei de care aparţin, însoţită de:

 • contractul de mandat semnat
 • hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în adunarea generală cu acordul majorităţii proprietarilor
 • lista proprietarilor din imobil.

Pentru mai multe detalii legate de aspectele legale ale acestui program național de reabilitare termică, puteți vizualiza și descărca cele mai noi acte normative și norme metodologice:

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • Norme metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe