Blog

Importanța eficienței energetice

By [email protected]
Februarie 23, 2018

Cei mai mari utilizatori de energie sunt clădirile, în principal locuințele noastre.Descoperă de ce izolația are contribuția cea mai mare la eficiența energetică a clădirilor.

wind_energy2_1_0.jpg

Viața noastră depinde de energie și creșterea rapidă a consumului de combustibili fosili cum ar fi petrolul, gazele naturale și carbunele are un impact dramatic asupra emisiei de gaze de seră.

Desi încă mai avem rezerve exploatabile de gaze naturale și cărbuni, acestea se vor epuiza. Creșterea temperaturii globale, poluarea mediului şi problemele legate de schimbările climatice sunt în mod regulat subiecte de ştiri.

Ca urmare, ţările care au semnat acordul de la Kyoto au scopul de a reduce emisiile de CO2 cu 8% între 1990 şi 2010. Ele lucrează în prezent la acordul post-Kyoto, care, printre altele, are obiectivul de limitare a creşterii totale a temperaturii atmosferice globale la 2° C peste cea a erei pre-industriale, de la sfârşitul secolului 21.

Ce consumă cea mai mare parte de energie din lume?
In mod surprinzator, industria utilizează cea mai puțină energie (28%). Transportul utilizează un pic mai mult (32%). Dar, de departe cei mai mari utilizatori de energie sunt clădirile, în principal locuințele noastre (40%).

Schimbarea comportamentului nostru: e timpul pentru a economisi energie!
O parte din soluţie este creşterea utilizării energiei din surse regenerabile (eoliană, energie termică solară, geotermală, a mareelor / hidro, etc), precum şi reducerea cererii de combustibili fosili, ceea ce va contribui în mod substanţial la reducerea emisiilor de CO2. Dar cea mai mare contribuţie va proveni din creșterea eficienţei energetice a clădirilor. Putem contribui, de asemenea, la acest lucru prin schimbarea obiceiurilor noastre de comportament (oprirea luminilor, controlul încălzirii, izolaţie termică, etc).

 

Pentru a sprijini economia de energie, Comisia Europeană a definit o Directivă de performanţă energetică a clădirilor (EPBD). Scopul directivei este de a îmbunătăţi performanţa energetică a clădirilor în cadrul Comunităţii, ţinând seama de raportul cost-eficienţă. Directiva stabileşte cerinţele pentru:

  • cadrul general pentru o metodologie de calcul al performanţei energetice integrate a clădirilor şi estimarea impactului lor asupra mediului (articolul 3);
  • aplicarea cerinţelor minime pentru performanţa energetică a clădirilor noi (articolul 5) şi la clădirile mari existente, care sunt supuse unor lucrări importante de renovare (articolul 6);
  • certificarea energetică a clădirilor (articolul 7);
  • inspecţia periodică a cazanelor şi a sistemelor de climatizare în clădiri precum şi inspecţia întregului sistem de încalzire (articolul 8 şi 9).

Ce facem?
Politica Comisiei europene a deşeurilor promovează reciclarea (care are un impact pozitiv asupra economiei de energie), prevenirea producerii de deşeuri (mai puține emisii de metan) și incinerarea.
Knauf Insulation a luat notă de acest lucru prin tratarea deșeurilor și utilizarea de materiale reciclate, cum ar fi de exemplu sticla. În plus, emisiile de CO2 sunt atent controlate în toate fabricile noastre printr-o raportare dinamică.
Cea mai sustenabilă energie este energia salvată.